Župa i svetište

Filijalna crkva sv. Terezije Avilske

Povijest filijalne crkve sv. Terezije Avilske započela je 1972. godine. Ona je sastavni dio župe Remete. Tih godina nije bilo puno kuća, nego više zelenila i kukuruza, a glavna jazbinska cesta bila je obični neasfaltirani put. Budući da je trebalo pješačiti do župne crkve, osjetila se je potreba za nekim rješenjem.

Zato se je u početku Sveta Misa slavile u kući na adresi Jazbina 41. Točnije rečeno, 11. listopada 1972. bila je prva sveta misa u toj kući, a 1973 godine biskup Škvorc blagoslovio je prostor okupljanja. Te iste godine, biskup Salač, podijelio je sakramenat Potvrde – krizme. Nakon što je kupljena kuća u II. Jazbinskom odvojku br. 2, prva Sveta Misa na današnjem prostoru slavila se je za Uzašašće 1974. godine.

Iako je crkveni prostor malen, događaju se mnoge stvari. Uvijek se rado slavi zaštitnica sveta Terezija Avilska. Poseban je događaj i proslava prve pričesti, zatim vjeronauk, susreti ministranata, odlasci u kino, na izlete, probe pjevanja, kreativna radionica. A također i park u dvorišnom prostoru crkve mjesto je okupljanja male djece zajedno sa njihovim roditeljima.

Kroz sve ove godine oci karmelićani vodili su dušobrižničku brigu o ovome kraju.
To su bili redom:

1. o. Vinko Halovanić
2. o. Srećko Koprivnjak
3. o. Đuro Filipović
4. o. Anto Knežević
5. o. Anđelko Jozić
6. o. Ilija Tipurić
7. o. Branko Zebić

8. o. Anto Stjepanović
9. o. Srećko Rimac
10. o. Ervin Ukušić
11. o. Antonio-Mario Čirko
12. o. Danijel Čolo
13. o. Nikola Grizelj
14. i sadašnji o. Krešimir Josip Bahmec