Župa i svetište

Župno ekonomsko vijeće

Župno ekonomsko vijeće je ustanovljeno od župnika kao tijelo sudjelovanja vjernika u upravljanju župnim ekonomskim dobrima. Vijeće ima slijedeće zadatke: pomaže župniku u pripremi redovitog i izvanrednog župnog predračuna, naznačuje predvidive izdatke za razne djelatnosti i način njihova pokrića, daje mišljenje o izvanrednim pothvatima župe, koje treba biti dostavljeno Nadbiskupskom duhovnom stolu u molbi za odobrenje navedenog pothvata i brine se o čuvanju isprava i dokaznica na kojima se temelji pravo župe na dobra.

Članovi župnog ekonomskog vijeća

1. Andrija Ćurković
2. Stipe Ivančić
3. Miljenko Klemar
4. Branko Lozo
5. Ksenija Pašalić