Aktivnosti u župi

Zajednica obitelji

Kontakt: avuleticster@gmail.com
Pozvani su svi da se priključe Zajednici obitelji, da dođu zajedno s djecom, koja će imati veliko društvo, da zajedno radimo na zaštiti i promicanju života, braka i obitelji, na duhovnom obogaćivanju, te širenju Kraljevstva Božjeg

Molimo Gospodina da obitelji budu uvijek više male Crkve, a crkvene zajednice da budu više obitelji. (Papa Benedikt XVI)

Promišljane o pastoralu obitelji započelo je na Drugom vatikanskom koncilu kojega je sazvao papa Ivan XXIII 1962. Od tada potječe naziv za obitelj kućna Crkva. Na Biskupskoj sinodi 1980. pod vodstvom pape Ivana Pavla II nastavlja se promišljanje i planiranje pastorala obitelji. Sveti Otac je izdao pobudnicu o zadacima kršćanske obitelji u suvremenom svijetu pod naslovoma Obiteljska zajednica s pozivom da se razradi i primijeni u mjesnim Crkvama. Nakon višegodišnjeg rada povjerenstva Vijeća HBK za obitelj, Hrvatska biskupska konferencija izdala je 2002. dokument Direktorij za obiteljski pastoral Crkve u Hrvatskoj.

Kratka povijest nastanka Zajednice obitelji u župi Remete

U našj župi, o. Vjenceslav Mihetec 20. rujna 2004. okupio je nekoliko bračnih parova s kojima je započeo redovite zajedničke susrete. Razrađivala se sama ideja, planirale aktivnosti, čitala se literatura o značenju zajednice obitelji u Crkvi. Sastanci su bili jednom mjesečno. Prvo predavanje na temu Demografska situacija u Hrvatskoj održao je dr. Dražen Živić iz Institura Ivo Pilar. Nakon o. Vjenceslava, 2005. godine o. Anto Knežević preuzima župu. Iste godine na nivou nadbiskupije organizirani su susreti predstavnika župnih zajednica sa već postojećim zajednicama obitelji na Knežiji i Utrinama na kojima su sudjelovali i naši župljani, a na poziv vlč. Marijana Kušenića. Susreti su bili organizirani svake godine u drugoj župi sve do 2010. kada dolazi novi povjerenik za obiteljski pastoral Vice Batarelo, a voditelj Ureda za život i obitelj HBK je Petar Krešimir Hodžić. Ti susreti su nam pomogli da pokušamo nešto pokrenuti i u našoj župi. 2006. počinje rad Obiteljskog vijeća u novom sazivu. Na inicijativu članova obiteljskog vijeća, teme korizmenih konferencija 2007. i 2008. bile su vezane za brak i obitelj što se pokazalo kao dobar odabir. Pokušavali smo nešto pokrenuti ali nam se činilo da tapkamo u mjestu, zaključili smo da moramo započeti s redovnom molitvom. Župnik je predložio tjedne molitve četvrtkom s kojima smo započeli u travnju 2008. god. Slijedeće godine je uveo Obiteljski dan u našoj župi koji se održava početkom lipnja, prvu nedjelju nakon Male Gospe obnovljen je Malonogometni turnir. Na blagdan pape Ivana XXIII započeli smo s obiteljskim druženjima nakon nedjeljne sv. Mise uz kavicu kod Marte. Nedugo zatim bili smo pozvani na susret zajednica obitelji u Utrine s temom radionice: Osnivanje zajednice obitelji. Mi smo se timski organizirali i strateški podijelili po grupama kako bi prikupuli što više informacija. Na osnovu prikupljenih informacija, u prosincu 2009. organizirali smo informativni susret za naše župljane – Što je zajednica obitelji i treba li nam? Dogovorili smo da se susreti odvijaju jednom mjesečno ( druga subota u mjesecu). Organizirali smo predavanja usredotočena na tri područja: Komunikacija unutar obitelji, Odgoj djece i mladih i Obiteljska Duhovnost. Pratimo aktualna događanja u Crkvi i društvu te nastojimo promišljati naše poslanje unutar Zajednice obitelji, župe, radnog okruženja.

Aktivnosti Zajednice obitelji

Danas Z.O. u župi Remete okuplja oko 60 obitelji, no stvarno aktivnih obitelji je dvadesetak, na kojima počivaju sve aktivnosti, poticaji i djelovanja. Zajednica obitelji djeluje na više područja unutar župe, te na više načina okuplja zainteresirane župljane. Evo nekih redovitih aktivnosti :
Susreti Na kavici nedjeljom nakon Sv. Mise u 09,00 sati
Mjesečni susreti: predavanja, tribine, razgovori i diskusije
Susreti s mladima u župi
Susreti s mladim bračnim parovima
Organizacija malonogometnog turnira 30+, u Nedjelju nakon Male Gospe
Organizacija priredbe za djecu - doček Sv. Nikole
Pomoć oko uređenja okoliša crkve pred veće blagdane
Aktivno sudjelovanje za Dane kruha
Pomoć oko uređenja lista Advocata Croatie – djelovanje Z.O.
Pohod s bakljama i svjetiljkama na Badnjak na večer na prvu Božićnu Misu u 20.00 sati
Obiteljski Fond – pomoć potrebitima kao posudba ili kao nepovratna pomoć
Pomoć i podrška župniku, župi i redovničkoj zajednici u raznim prigodama

Nekoliko je bitnih obilježja Zajednice obitelji:

U središtu djelovanja i svega angažmana je uvijek Krist Gospodin, i sve što se radi, organizira, moli i djeluje, je u Božje Ime. Djelovanje na području zaštite života, braka i obitelji mora biti na srcu svakog člana Z.O. kao i svakog vjernika. Z.O. je otvorena svima unutar i van naše župe, te su svi dobro došli u bilo kojoj prigodi. Z.O. na poseban način djeluje za župu i unutar župe, za sve potrebe i prigode. Jedan od zadataka Z.O. je i pomoć potrebitima, u bilo kojem obliku (materijalni, duhovni, molitveni...).

Zajednica obitelji organizirala je nekoliko hodočašća od kojih izdvajamo:

Hodočašće na VII Svjetski Dan obitelji 2012. godine u Milano.
Hodočašće u Vukovar, Ilok i Sombor 2014. godine.

Planovi za budućnost

Kao i sada, u perspektivi pratit će se preporuke Ureda za Život i obitelj HBK, oko obrađivanja određenih tema kroz pojedine pastoralne godine. No, sve se to obogati i nekim susretima i događanjima specifičnima za našu župu.

Molitva uz Drugi nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji


Isuse, Marijo i Josipe,
U vama gledamo
Sjaj prave ljubavi,
Vama se s pouzdanjem obraćamo.

Sveta nazaretska obitelji,
Učini i od naših obitelji
Mjesta zajedništva i ognjišta molitve,
Istinske škole evanđelja
I male domaće Crkve.

Sveta nazaretska obitelji,
Neka nikada više u obiteljima ne bude
Nasilja, odbacivanja i podjela:
Neka svaki onaj koji je ranjen ili sablažnjen
Ubrzo osjeti utjehu i ozdravi.

Sveta nazaretska obitelji,
Daj da naredna Biskupska sinoda
Kao i Drugi nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji,
Ponovno probudi u svima svijest
O svetom i nepovredivom karakteru obitelji,
Njezinoj ljepoti u Božjoj namisli.

Isuse, Marijao i Josipe,
Čujte i uslišite našu molbu.

Prema molitvi pape Franje Izrečenoj na blagdan Svete obitelji. 29.prosinca 2013.