Multimedia

Stjepo Gleđ Markos u Remetama - 2022.

Stijepo Gleđ Markos u Remetama - najava 1
Stijepo Gleđ Markos u remetskom svetištu 2022. - "Marijo o Marijo"
Adoracija, Sveta Misa i molitveni koncert Stijepe Gleđ Markosa u remetskom svetištu (30. 4. 2022.)
MOLITVENI SUSRET SA STJEPOM GLEĐ MARKOSOM U REMETSKOM SVETIŠTU 30. travnja 2022.