Vijesti detaljno

POČETAK KONSTRUKTIVNE OBNOVE REMETSKOG SVETIŠTA

16. 01 2022.

Cjelonoćnim klanjanjem, te svečanom Misom zornicom sa 16 na 17 siječnja 2022. započelo se je službeno sa konstruktivnom obnovom remetskog svetišta. Svetu Misu predslavio je remetski župnik i Upravitelj svetišta o. Antonio-Mario Čirko koji je naglasio slijedeće:
"Nakon što smo se cijelu noć molili klanjajući se Isusu u Presvetom oltarskom sakramentu, započinjemo svečanu Misu zornicu kako bi upravo u tom molitvenom ozračju dobrome Bogu, a zagovoru Gospe Remetske predali početak obnove ovoga drevnoga svetišta.
Hrvatski pjesnik Dragutin Domjanić opjevao je Remete i ugođaj crkvenog prostora u pjesmi Remete:

Tiha je crkva, sva srca se mole,
Tamjana koluti viju se plavi
Rumeni rupci se sagnuše niže,
Bijelo se ruho nad kamenom savi.
A na oltaru se prinosi žrtva
Mramor u svijeća se plamenu zlati.
Tamo je Srce, što svakom je dobro,
Tamo je Ona, što svima je Mati.

Svetište Majke Božje Remetske, Zagovornice Hrvatske i Ljekarnice nebeske milosno je mjesto koje u ovoj udolini poziva vjernike na molitvu, tišinu i povučenost. Tako je već stoljećima. Ovo je mjesto gdje se moli i zato svaki dio ove crkve na svojim zidovima, freskama, kipovima i oltarima, a ponajviše pred likom Gospe remetske nosi u sebi povijest molitava, predanja i uslišanja. I to je temelj ovoga svetišta. I danas kada ju promatramo oštećenu i danas ovo svetište uspravno stoji i govori nam o Božjoj ljubavi i brizi, govori nam ovo svetište da imamo svoju Majku koja nas zagovara i liječi naša srca, dušu i tijelo. Neka ova Sveta Misa bude naše predanje i početak naše obnove ne samo ove crkve, nego i naših duša."
Do daljnjega euharistijska i druga slavlja odvijat će se na vanjskom oltarnom prostoru pored remetske crkve koje je natkriveno šatorom, te je zato i simbolično prozvan Šatorom sastanka. O. Čirko je u svojoj propovijedi u tom smislu naglasio: „Zato ovo nije danas kraj nečega, nego početak novih milosti. U starome Zavjetu Šator je bilo mjesto gdje je Bog živio među svojim izabranim židovskim narodom na putu kroz sinajsku pustinju.
U knjizi Izlaska čitamo (Izl 33, 7-11): Mojsije uze Šator i razape ga izvan tabora, daleko od tabora. I nazva ga Šator sastanka. Tko bi se god htio obratiti Jahvi, pošao bi k Šatoru sastanka, koji se nalazio izvan tabora.
Tako će odsada Isus prebivati u šatoru. Neka to bude mjesto hodočašća, neka to postane mjesto našega obraćanja Isusu, mjesto duhovnih ozdravljenja i mnogih milosti. Neka postane mjesto duhovne obnove. Građevine mogu nestati, ali Bog ostaje tamo gdje je srce otvoreno i predano. A gdje je Isus tu je i Marija.“
Na kraju Mise učinio se je simboličan oproštaj od crkve. Vjernici su izašli na glavni izlaz crkve, a iza njih svećenici i poslužitelji nakon što se je ogolio oltar i ponijeli svijeće, križ, misal, oltarnik i cvijeće. A predslavitelj je nosio ciborij s Presvetim. Sakristan župe i svetišta je potom zaključao crkvu i time je službeno započela konstruktivna obnova. Sve je bilo popraćeno pjesmom „K snucu prosi vsaka roža“.

<--- Povratak na sve vijesti