Prijenos uživo

Prijenos uživo

Žiro račun za obnovu u potresu oštećena svetišta.
PRIVREDNA BANKA - IBAN: HR0723400091510749204
s naznakom: „Za obnovu remetskog svetišta“.

ZAJEDNO U OBNOVI NAKON POTRESA